Estadistiques

La implantació del model de recollida selectiva ha permès augmentar d’any en any les quantitats de cada fracció recollides separadament.

La taula i els gràfics següents mostren les dades de reciclatge de l’últim any:

La taula i els gràfics següents mostren l’evolució de les fraccions reciclades del 1992 al 2016.

Altres gràfics d’interès:

Pots trobar més informació a la web de l’Agència de Residus de Catalunya: http://www.arc.cat/ dins dels apartats Consultes i tràmits/Estadístiques/Estadístiques de residus municipals i recollida selectiva o a http://estadistiques.arc.cat/ARC/