Paper i Cartro

El paper i el cartró són uns dels primers residus que es van començar a reciclar.

A la Mancomunitat d’Escombraries es van posar els primers contenidors de paper l’any 1993, i aquell any es van recollir 16 Tn. L’any 2007 es va arribar a recollir un màxim de 1.000Tn. Actualment, es recullen gairebé 800 tones de paper i cartró a l’any.

En el següent gràfic pots veure l’evolució de la recollida de paper i cartró:

El paper i cartró fins el gener del 2013 es portava a l’empresa Stora Enso a Castellbisbal.  A partir del febrer del 2013 es porten a J. Vilella Felip SL a Lleida.