Vaixella Reutilitzable

La Mancomunitat vol ajudar-te a generar menys residus en les festes populars amb la vaixella reutilitzable.

Si heu de fer un dinar o sopar popular La Mancomunitat us llogarà la vaixella al preu de 0,60 € per persona: plats, coberts, copes d’aigua, copes de cava, tasses i plats de cafè.

Només heu d’omplir la següent sol·licitud i fer-la arribar a les nostres oficines:

Solicitud vaixella  per omplir on-line (.doc)
Solicitud vaixella per imprimir (.pdf)

La vaixella es recollirà a les oficines de la Mancomunitat uns dies abans de l’acte i es retornarà a les oficines de la Mancomunitat.

La vaixella es retorna sense netejar.

Cal dipositar una fiança que es retornarà quan es comprovi que no s’ha perdut ni trencat cap peça.  La fiança és d’un import mínim de 50€€ o bé 0,50€€ per persona.