Deixalleria Coles

Hi ha molts residus que es poden reciclar si els llencem per separat. Com que al carrer només hi ha 4 contenidors diferents de recollida selectiva, i no ens en caben més, a la deixalleria tenim ara fins a 59 contenidors diferents més. Recorda que tot el que classifiques a la deixalleria es recicla, i tot el que llences barrejat al contenidor d’escombraries anirà a l’abocador.

1- Neumàtics: Són reciclables. Els pneumàtics es trituren fins aconseguir unes boletes i s’utilitzen per fer les rajoles dels parcs, asfalt que amorteix el soroll, i també es posen als camps de gespa artificial per a que els futbolistes no es tallin amb la gespa.

2- Cartró: quan tenim quantitats grans de cartró, cal portar-lo a la deixalleria.

3- Voluminosos: sofàs, matalassos,…
Els matalassos són un bon exemple de com els fabricants sovint no es responsabilitzen dels seus productes. El matalàs és un producte molt difícil de reciclar, i fins i tot, és molt difícil de destruir, ja que no poden ser admesos als abocadors. No hi ha cap llei que obligui als fabricants a fer-se càrrec de la recollida i tractament dels matalassos que posa al mercat. Així no és d’estranyar que pressionin al consumidor amb la publicitat que cal canviar el matalàs cada 10 anys i comprar-ne un fet amb qualsevol material nou que s’han inventat. Materials que per cert, no poden ser reciclats. És necessari aprovar una normativa que obligui als fabricants de matalassos a responsabilitzar-se dels seus productes, similar a les que tenim per olis, neumàtics o aparells electrònics.

4- Fusta: Es tritura i es fa conglomerat.

5- Ferralla i metalls: (abans xatarrero), es fon i es fa ferro nou.

 

 

 


6- No reciclable:
Allò que no sabem com reciclar, o bé escombraries que arriben massa barrejades. Es porta a l’abocador.

7- Runa: Es porten quantitats petites de runa, de particulars que han arreglat alguna cosa a casa. Els camions grans que vénen de les obres van a la planta de tractament de runa.

8- Restes vegetals: Gespa, branques petites, restes de poda,…

9- Branques jardí: Les branques grans del jardins, cal separar-ho perquè s’haurà de triturar abans d’entrar a la planta de compostatge.

10-Aparells electrodomèstics: També es diuen RAEE o Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics. Són tots els aparells que tenen un endoll: assecadora, rentadora, microones, forn, ….excepte les neveres. Els fabricants són els responsables del reciclatge. Els components electrònics estan fets amb metalls pesants i s’han de separar.

11- Frigorífics: Les neveres s’han de tractar perquè contenen CFC, i HCFC.  Aquests composts els trobem al circuit generador de fred i a les escumes aïllants situades a tot el perímetre de la carcassa.

Els CFC’s s’utilitzaven fins que a partir del 1985 es van adonar que eren els principals causants de la destrucció de la capa d’ozó. Al 1989 es va firmar el Protocol de Montreal per a la eliminació dels CFC’s.  A Espanya es va prohibir la fabricació i comercialització a partir del 1995, per tant, encara els trobem en les neveres que tenen més de 20 anys.  Els CFC resten al medi ambient durant varies dècades, i alguns d’ells casi un segle. Els efectes que veiem avui en dia sobre la capa d’ozó són deguts als compostos emesos fa un, cinc, 10, 15 anys o més.  El CFC va ser substituït pel HCFC que disminueix l’ozó fins a un 98% menys i posseeix una vida en l’atmosfera un 80% més curta, però segueix essent contaminant.

12- Plàstic no envàs: Plàstic que no es pot llençar al contenidor groc del carrer perquè no són envasos: cadires o taules de plàstic, galledes, joguines,…

13- Plàstic film

14- Vidre pla: finestres, mirall,…

15- Vidre cotxes: Porta una làmina de plàstic al mig, i no es pot fondre.  Es tritura i es fa pintura reflectant per a les carreteres.
A l’interior de la deixalleria trobem altres residus:

16- Bateries de cotxes: contenen plom (Pb). El plom alliberat al medi és molt contaminant, i provoca malalties. El plom també és un recurs no renovable, i molt necessari. Per tant les bateries a la deixalleria evitem la contaminació, i reciclem el plom.

17- Oli vegetal: oli de cuina. Aquest oli si el llencem per la pica no s’elimina a la depuradora, i per tant, serà alliberat al medi ambient. En les plantes recuperadores l’oli es converteix en biodièsel.

18- Oli mineral: oli de cotxe

19- Fluorescent: contenen mercuri (Hg)

20- Piles: Les piles de botó contenen metalls pesants (Hg i Li), i les piles de bastó contenen diferents metalls. Tant el mercuri com els metalls poden contaminar el medi ambient si són llençats a les escombraries. El reciclatge també permet recuperar aquests metalls que són recursos naturals no renovables.

21- Roba: La Mancomunitat ha firmat un conveni amb Càritas per recollir la roba usada. La roba que es pot aprofitar es posa a la venta en botigues de segona mà. A la Seu hi ha la botiga Grapats a l’av. Salòria,

22- Aparells electrònics: Televisors i monitors d’ordinador. Són aparells que tenen una pantalla amb components tòxics a l’interior que cal separar i eliminar abans de continuar amb el seu reciclatge.

23- Ordinadors i aparells electrònics petits: ràdio, walkmans, mp3, DVD, mòbils,…

24- Pots buits de pintura

25- CD’s: La Mancomunitat ha firmat un contracte amb Cederika per al reciclatge de CD’s.

A l’interior de la deixalleria s’hi guarden coses que no es poden mullar.