Deixalleria Instalacio

La deixalleria és el destí de tots aquells residus que no tenen un contenidor específic al carrer i que tampoc és adequat llençar-los al contenidor de la resta.

La deixalleria es va obrir al 1998, i des de llavors ha anat augmentant cada any la quantitat de residus que es reben, i la quantitat d’usuaris que la utilitzen.

Dins de la deixalleria hi ha fins a 25 contenidors diferents per a separar diferents tipus de residus.

A la zona exterior hi trobem caixes metàl·liques on hi podem dipositar: pneumàtics, cartró, voluminosos (sofàs, matalassos,…), fusta, ferralla i metalls, no reciclable, runa, restes vegetals, branques de jardí, aparells electrodomèstics, neveres, plàstic no envàs, plàstic film, vidre pla, vidre cotxes.

Altres residus els trobem a l’interior de l’edifici ja que no es podem mullar: bateries de cotxes, oli vegetal, oli mineral, fluorescent, piles, roba, aparells electrònics, ordinadors i aparells electrònics petits, pots buits de pintura i CD’s.

La deixalleria està al polígon industrial de La Seu, i el seu horari d’obertura és de dilluns a dissabte de 9:00h a 14h i de 16h a 19:30h.