2. Descomposicio

És la fase més activa del procés, amb altes temperatures (60-70ºC) i elevades necessitats d’oxigen. La durada és de 4 setmanes durant les quals es deixa la barreja dins unes sitges amb  aeració forçada per garantir que es reposa l’oxigen suficient a mesura que els microorganismes de la matèria orgànica el van consumint.

Al final d’aquests procés és possible separar la fracció fina, que té la major part de fracció orgànica i la fracció més gruixuda, que està formada per elements impropis com plàstics, llaunes o altres residus. Aquests residus es porten a l’abocador.