Diposit controlat de residus de la construccio

Dins del Centre de Tractament de Residus de Benavarre, hi ha el dipòsit controlat de residus de la construcció, on es posen tots els residus d’aquest tipus que no són reciclables.

Durant la historia de la Mancomunitat han existit ja dos dipòsits de residus de la construcció.  El primer es va iniciar el 1996 i es va clausurar el 2008. El segon s’ha iniciat el 2009 i té una vida prevista de 15 anys.

Des del 2008 també disposem d’una planta de reciclatge de la runa.