Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Pagament dels tributs, taxes i preus públics a través del compte d’una entitat financera.

Canals de tramitació:
Per Internet:
1. Cal que empleneu el Document SEPA
2. Empleneu la sol·licitud Requereix autenticació
3. Adjuntar Document SEPA i còpia de lúltim rebut a la sol·licitud

Presencialment: a les oficines de la Mancomunitat.
Cal aportar el Document SEPA signat

Qui el pot demanar: Qualsevol persona.

Període de l’any en què es pot demanar: Durant tot l’any.

Preu: Gratuït.