3. Maduracio

La matèria orgànica comença a estabilitzar-se i acaba de madurar fins que s’obté un compost de qualitat; baixen les temperatures i les necessitats d’oxigen. La durada és de 12 setmanes.

Durant aquesta fase cal fer una passada setmanal de la voltejadora per reposar l’oxigen i també cal regar els residus per a garantir la vida dels microorganismes.