Planta de compostatge

És la planta de reciclatge de la matèria orgànica.

a) Què és la matèria orgànica?
La matèria orgànica (m.o.) són les restes de menjar i les restes vegetals de jardineria (de mida petita). Es llença en el contenidor marró del carrer.

Són:

Restes de menjar: restes de fruita, verdura, carn, peix, closques d’ou i gamba, ossos, taps de suro, infusions, cafè…
Restes vegetals petites: gespa, branques petites, fulles, flors seques, …..

Però les restes vegetals grans s’han de dur a la deixalleria, perquè s’han de triturar abans d’entrar en el procés de compostatge.

La matèria orgànica és la causa principal dels lixiviats i del gas metà que genera l’abocador . Si  separem la matèria orgànica  ajudarem a  reduïr l’emissió de gasos, i no contribuirem a augmentar l’efecte hivernacle i el calentament global.

Si llencem coses no orgàniques al contenidor marró del carrer (botelles d’aigua, vidre,…), complicarem el procés de compostatge, i obtindrem un compost de baixa qualitat.

b) Què és el compostatge?
 Es el procés de transformació de matèria orgànica provinent de les cases en compost.

El compostatge és un procés biològic aerobi (amb presència d’oxigen) que, sota condicions de ventilació, humitat i temperatura controlades transforma els residus orgànics degradables, en un producte estable i higienitzat anomenat compost, que pot ser utilitzat como adob orgànic.

En la planta de compostatge barregem les restes del contenidor marró amb restes vegetals, i creixen uns microorganismes (fongs i bacteris) que descomposen la matèria orgànica.  Aquests microorganismes necessiten aigua i oxigen per poder viure i fer la seva feina.  Això s’aconsegueix amb la màquina voltejadora que remena les piles i un sistema de rec que permet mantenir la humitat.

c) Fases de la planta de compostatge

1- ENTRADA
 Els camions que recullen la matèria orgànica cubell marró del carrer, el buiden a l’entrada de la planta.

A sobre s’afegeix una part de restes vegetals i una part de recirculat i es barreja amb la voltejadora. Al barrejar-se es trenquen les bosses:

2 matèria orgànica + 1 restes vegetals + 1 recirculat (subproducte del compostatge)

Les restes vegetals i el subproducte ajuden a fermentar ja que aporten porositat.

2- DESCOMPOSICIÓ: 4 setmanes
Aquesta barreja es  posa dins les sitges durant 30 dies.  Aquestes sitges tenen un sistema de ventilació en la part inferior per garantir l’oxigenació, ja que els microorganismes en el procés de descomposició de la matèria orgànica consumeixen oxigen.  A l’interior de les piles la temperatura pot arribar fins a 60 ºC.

Un cop han passat les tres setmanes es passa per un colador que li diem tromel, amb uns forats de 80 mm, que ens permet separar llaunes, plàstic, i altres coses que puguin haver quedat barrejades.  Aquest subproducte va a l’abocador.

La part neta passa a la següent fase.


 3- MADURACIÓ: 12 setmanes

En aquesta fase disposem el compost en files.  Igual que a la primera fase, es controla la humitat i l’oxigen.  Per garantir la correcta oxigenació de la barreja es passa la voltejadora setmanalment i es rega per a que la humitat  sigui l’adquadaLa barreja ja no es tan activa i el procés és més lent.

Al final de les 12 setmanes tornem a passar les files pel colador, però ara, per un colador amb un forat de 10 mm.

Aquí separem el compost final, d’una part més grollera que encara no s’ha acabat de descomposar. Aquesta part la tornarem a entrar en el circuit del compostatge, en diem RECIRCULAT, i ho afegim a l’inici del procés de compostatge.

4- COMPOST FINAL
· Producte: COMPOST (30% humitat)

· Recirculat: són restes orgàniques que no han tingut temps de descompondre’s, les passem a la 1a fase.

Més informació a Agència de Residus de Catalunya