Planta de reciclatge de la runa

Dins les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus de Benavarre hi ha la planta de reciclatge de la runa.

Es la planta de reciclatge de runa més petita de Catalunya.

Amb la runa reciclada ja s’han començat a restaurar camins.