Gestió de l’Amiant

Des del 2002 l’ús, producció, i comercialització d’amiant a Espanya va ser prohibida. Tot i que, els productes instal·lats anteriorment es permeten usar fins a la fi de la seva vida útil.

Abans de començar qualsevol enderroc cal eliminar l’amiant. L’amiant el podem trobar en fibrociment, rajoles, plaques fals sostre, pintures, recobriments, segellants, massilles, retardador del foc en estructures metàl·liques.

Respirar la pols de l’amiant suposa un alt risc per la salut, ja que pot provocar càncer de pulmó, mesotelioma, o asbestosi.

A partir del 24/05/2023 s’ha obert una línia de subvencions per fomentar la retirada en origen de residus d’amiant.
Pots trobar tota la informació a:  Subvenció amiant

Les empreses que estan autoritzades per treballar amb amiant han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d’amiant): Llistat d’empreses del RERA

Llistat d’empreses inscrites al RERA a la Mancomunitat

CUBIERTAS LOMAR, SL     650 425 765
Ctra. Lleida nacional 260 nau, 23 –  Castellciutat
cubiertas_lomar@hotmail.com

CONSTRUCCIONES ANDRE DE SOUSA, SL    600 814 970
Plaça les Monges, 1 1r 3a  –  La Seu d’Urgell
administracion@andredesousa.eu

G-DOS CONSTRUCTORS PIRINEU, SL    973 350 075
c/ Comptat d’Urgell, 90 bx  –  La Seu d’Urgell
adm@gdos.cat

Llistat actualitzat a 25/05/2023