Gestió de l’Amiant

Des del 2002 l’ús, producció, i comercialització d’amiant a Espanya va ser prohibida. Tot i que, els productes instal·lats anteriorment es permeten usar fins a la fi de la seva vida útil.

Abans de començar qualsevol enderroc cal eliminar l’amiant. L’amiant el podem trobar en fibrociment, rajoles, plaques fals sostre, pintures, recobriments, segellants, massilles, retardador del foc en estructures metàl·liques.

Respirar la pols de l’amiant suposa un alt risc per la salut, ja que pot provocar càncer de pulmó, mesotelioma, o asbestosi.

Les empreses que estan autoritzades per treballar amb amiant han d’estar inscrites en el RERA (Registre d’empreses amb risc d’amiant): Llistat d’empreses del RERA

Llistat d’empreses inscrites al RERA a la Mancomunitat

CUBIERTAS LOMAR, SL  650 42 57 65
Ctra. Lleida nacional 260 nau, 23 –  Castellciutat

CONSTRUCCIONES GUILLERMO IGLESIAS, SL  973 360 377
Av. Guillem Graell, 40, 3r 4a  – La Seu d’Urgell

CONSTRUCCIONES ANDRE DE SOUSA, SL   600 81 49 70
Plaça les Monges, 1, 1r 3a  –  La Seu d’Urgell  andre_rib_coel@hotmail.com

CONSTRUCCIONS ORGÈL·LIA, SL   973 36 00 68
Av. Saloria, 61 bx  – La Seu d’Urgell

CONSTRUCTORA SERVEIS DEL NORD 2008, SL   973 36 16 09
c/ La Font, 6 bx  –  La Seu d’Urgell

CUBIERTAS Y PIZARRAS GONZÁLEZ
(Victor González Seijas)  973 35 26 04
c/ Arenys, 16  –  La Seu d’Urgell

PIC RESTAURACIÓ, SLU   973 350 100
Pl. Catalunya, 3  –  La Seu d’Urgell

G-DOS CONSTRUCTORS PIRINEU, SL   973 350 075
c/ Bellavista, 6  –  Montferrer

NORDVERT, SL    93 413 16 00
Ronda del Guinardó, 99  –  Barcelona
B.valenzuela@sorigue.com

Llistat actualitzat a 01/03/2022