Estalvi Economic

El servei de recollida d’escombraries costa 170 € per habitatge de la Mancomunitat i any.

Amb aquests diners es paga el servei de recollida d’escombraries, recollida de mobles, servei de deixalleria i deixalleria mòbil, gestió de l’abocador, planta de compostatge, planta de runa, les campanyes d’educació ambiental, l’administració i el servei d’atenció al ciutadà.

En canvi, el que paga el ciutadà, és a dir, la taxa d’escombraries és de 110 €/any.Això és perquè la Mancomunitat ingressa 60 €/any per habitatge gràcies al reciclatge, és a dir, podem reduir un terç el preu del servei.

Això és gràcies a l’esforç de totes les famílies que separen els residus a casa seva, i permeten que tinguem un 51% de recollida selectiva, un dels més alts de Catalunya. Veure gràfic de l’evolució

Per tant, si tots reciclem, ens estalviarem diners.

 Cal recordar que una taxa ha de cobrir els costos del servei que ofereix, i que en cap cas, és legal que s’obtinguin beneficis a través d’un impost.