Estalvi Ambiental

DISMINUÏM EL CANVI CLIMÀTIC
Reciclant la matèria orgànica obtenim compost, que és un bon adob per a l’agricultura i la jardineria.

La matèria orgànica que va a l’abocador és la principal causa de l’efecte hivernacle que genera l’abocador, ja que en descomposar-se en condicions anaeròbies (sense oxigen) genera metà (CH4) que provoca 23 cops més efecte hivernacle que el diòxid de carboni (CO2). S’ha de tenir en compte que aproximadament el 40% dels residus que produïm a les nostres cuines és matèria orgànica.

Si reciclem la matèria orgànica evitem la generació de metà, i contribuïm a la disminució de l’efecte hivernacle.

ESTALVIEM ENERGIA
Estalviar energia s’està convertint en un dels objectius més importants que tenim. Llençar les escombraries a l’abocador és com posar la calefacció amb les finestres obertes. Reciclar els residus sempre suposa un gran estalvi d’energia. Aquí tens alguns exemples:

· Paper: El procés de fabricació de paper i cartró a partir de fibres de cel·lulosa recuperables suposa un estalvi d’energia del 70%. Es un estalvi similar al que obtenim canviant una bombeta normal per una de baix consum.
· Vidre: L’estalvi d’energia es produeix al evitar l’extracció de matèries primes i a causa de la menor temperatura a que han de treballar els forns. S’estima que cada tona d’envasos de vidre usats estalvia 130 kg. de fuel. Podríem dir que un iglú ple de vidre equival a dos dipòsits de benzina plens al nostre cotxe.
· Envasos: Tots els plàstics s’obtenen del petroli. Una tona d’envasos de plàstic o dues tones de tetrabriks suposa un estalvi d’una tona de petroli.

DISMINUÏM L’EXTRACCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES
S’ha calculat que si tots els habitants del món tinguessin el nostre ritme de consum caldrien dos planetes per suportar-ho (és el que en diuen petjada ecològica). El reciclatge ens ajuda a reduir el consum del recursos naturals.

Els aproximadament 21 milions de tones de paper i cartró usats que s’han reciclat en els darrers 20 anys a Catalunya han evitat la tala d’uns 300 milions d’arbres, que ocuparien uns 500.000 ha.

Les matèries primeres necessàries per a fabricar els envasos són recursos no renovables, com poden ser el petroli, el ferro, l’alumini,.. . A més, l’extracció d’aquests recursos i el transport fins a les fàbriques d’envasos té un gran consum d’energia que ens podem estalviar.

DISMINUÏM ELS RESIDUS QUE VAN A L’ABOCADOR
Tots els residus que reciclem són materials que mai arriben a l’abocador. Això suposa que si reciclem l’abocador ens durarà més anys. Amb el nivell de reciclatge que tenim, en vint anys podem omplir dos abocadors. Si deixem de reciclar, en necessitaríem quatre. En canvi, si tots els ciutadans fóssim perfectes reciclant, només en caldria un.