Instal·lacions

La funció principal de la Mancomunitat és la recollida, transport i gestió dels residus municipals, per a fer-ho es disposa d’un conjunt de contenidors, camions de recollida i instal·lacions de gestió de residus.


Mostra un mapa més gran

Les instal·lacions que gestiona la Mancomunitat són:

1. Dipòsit controlat de residus municipals
2. Dipòsit controlat de residus de la construcció
3. Planta de compostatge
4. Planta de reciclatge de la runa
5. Deixalleria

Totes les instal·lacions, excepte la deixalleria, estan situades a Benavarre, prop del poble de Bellestar (municipi de Montferrer i Castellbó).