Contenidor de la resta

Totes les escombraries que no classifiquem a casa i llencem al contenidor de la resta del carrer van a parar a l’abocador. Podríem reciclar fins el 84% dels residus que generem, però a la Mancomunitat es recicla el 55%.

Cada ciutadà de la Mancomunitat genera 1,22kg/dia d’escombraries (la mitjana catalana és de 1,30kg/hab/dia).

La quantitat d’escombraries que han entrat a l’abocador des del 2.000 fins ara s’ha reduït lleugerament. Fins a l’any 2007 la reducció d’entrada de residus va ser gràcies a l’augment del reciclatge a les nostres llars. A partir del 2008 la reducció de producció de residus també es degut a la crisis econòmica actual.  Pots veure l’evolució de la generació d’escombraries en el següent gràfic d’estadístiques.

Tot i això, cada dia entren 6.000 bosses d’escombraries al nostre abocador, que sumen un total de gairebé 3.500 Tn/any.

L’abocador actual ja està gairebé ple.  L’alçada de les bosses soterrades supera els 18 metres, que és l’equivalent a un edifici de 6 plantes.

L’abocador contribueix al canvi climàtic, ja que s’emeten gasos d’efecte hivernacle.