Documentació trasllat residus

El document de Seguiment dels residus de la construcció  és el document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut.

Qualsevol camió de runa per poder entrar a l’abocador necesita dur el següent full degudament emplenat:
Document seguiment de la runa

Aquí podeu trobar el preu d’entrada dels residus a l’abocador i a la deixalleria.

Per poder fer l’alta al SDR: https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do

Més informació a: http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/