Oberta la convocatòria d’ajuts per retirar amiant

La Generalitat ha publicat aquest 24/05/2023 una nova línia d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte promoure i fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública

El termini per sol·licitar l’ajut és fins el 25 de juliol del 2023.

Més informació a:
Subvencions relacionades amb amiant 2023
Oberta la convocatòria d’ajuts per retirar amiant

Llistat d’empreses inscrites al RERA a la Mancomunitat

Selecció de personal

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet fa una convocatòria per seleccionar titulats universitaris (grau, llicenciatura, diplomatura) formats en dret o econòmiques. Es tracta d’un procés innovador on les persones candidates seran avaluades amb un test aptitudinal i una entrevista conductual estructurada per competències . No t’has de preparar cap examen.

La Mancomunitat és una administració pública petita, àgil i innovadora que té com a objectiu avançar cap a la economia circular assolint un reciclatge del 65% dels residus. T’oferim un sou brut de 40.000 € anuals. La jornada és intensiva de 37.5h, amb possibilitats de teletreball.

L’últim dia de presentació de sol·licituds és el 03.05.2023.

Preguntes frequents
Bases de la convocatòria
Fitxa de pre-valoració de mèrits