Estrategies de futur

L’objectiu prioritari de la Mancomunitat és augmentar la quantitat de residus reciclats. Per a fer-ho, ha estat un dels primers territoris on s’ha desplegat completament el model de recollida en cinc contenidors. Això suposa que els ciutadans han de separar les escombraries en cinc bosses diferents.

D’altra banda, la gestió de residus es va perfeccionant progressivament. Al dipòsit controlat, cal tractar adequadament els lixiviats i el gas metà produït. La darrera ampliació del dipòsit es va fer l’any 2005 i es calcula que s’hi abocaran les escombraries no reciclades fins a l’any 2020.

Finalment, cal avançar en la gestió de residus produïts per les activitats econòmiques, sovint es tracta de residus no assimilables a municipals. La Mancomunitat pot oferir assessorament sobre les fórmules adequades de gestió i en alguns casos pot col·laborar mitjançant la deixalleria.