Materia Organica

Les restes de menjar i del jardí que separem i llencem al contenidor marró del carrer es porten a la nostra planta de compostatge.

A la planta de compostatge s’estabilitza la matèria orgànica obtenint compost. El compost es un fertilitzant per les plantes, el jardí, l’hort…

 Pots venir a buscar compost gratuïtament
Cal demanar cita prèvia al telèfon:
973 35 56 00 
 Horari recollida:
8:30 a 12:30 i de 15:30 a 16:30
de dilluns a divendres

La recollida de matèria orgànica es va iniciar a la Mancomunitat l’any 2000. Des de llavors ha anat augmentant la quantitat recollida cada any, fins arribar a la quantitat de 1.576 Tm de matèria orgànica al 2019.

També cal destacar que ha augmentat la qualitat de la matèria orgànica recollida, és a dir, cada cop es llencen menys impropis dins el cubell de l’orgànica, el que fa que puguem obtenir un compost de molt bona qualitat. En el 2019 es van obtenir  353 Tm de compost.  

Si separem la matèria orgànica aconseguim disminuir l’efecte hivernacle que provoca quan la llencem a l’abocador, i obtenim compost que ajudarà a créixer noves plantes.