Vaixella Reutilitzable

La Mancomunitat vol ajudar-te a generar menys residus en les festes populars amb la vaixella reutilitzable.

Si heu de fer un dinar o sopar popular La Mancomunitat us lloga la vaixella al preu de 0,66€ (+21%IVA) € per persona: plats, coberts, copes d’aigua, copes de cava, tasses i plats de cafè.

Només heu d’omplir la següent sol·licitud i fer-nos-la arribar, a les nostres oficines (av. Valira, 3 bx La Seu) o per correu electrònic (info@meu.cat:

Sol·licitud vaixella   per omplir on-line (.doc)
Sol·licitud vaixella    per imprimir (.pdf)

La vaixella es retorna sense netejar.

Cal dipositar una fiança que es retornarà quan es comprovi que no s’ha perdut ni trencat cap peça.  La fiança és d’un import mínim de 50€€ o bé 0,50 €€ per persona.

La vaixella es recollirà i es retornarà  a Nou Grapats
Av. Guillem Graell, 24
Horari: de 8h a 14h i de 15:30 a 17h de dilluns a divendres