Paper i Cartro

El paper i el cartró són uns dels primers residus que es van començar a reciclar.

A la Mancomunitat d’Escombraries es van posar els primers contenidors de paper l’any 1993, i aquell any es van recollir 16 Tn.  Actualment, es recullen gairebé 1.000 tones de paper i cartró a l’any.

En el següent gràfic pots veure l’evolució de la recollida de paper i cartró:

El paper i cartró fins el gener del 2013 es portava a l’empresaStora Enso a Castellbisbal.  A partir del febrer del 2013 es porten a J. Vilella Felip SL  a Lleida.