Recollides als comerços

La Mancomunitat ha arribat a un acord amb diferents comerços per a la recollida d’alguns residus. Així, els residus que es detallen a continuació es poden dur als corresponents establiments i després la Mancomunitat o el gestor autoritzat els recollirà per a que rebin el tractament adequat. D’aquesta manera s’apropa el punt de recollida al ciutadà.

1- Piles
 Les botigues que venen piles, els organismes públics i molts altres comerços disposen de contenidors per a la recollida de piles i bateries. Aquets contenidors són aptes per a les piles grans, les piles botó i les bateries (sobretot les dels mòbils).  Més informació a Ofipilas i Agència de Residus de Catalunya

2- Aparells elèctrics i electrònics petits
Les botigues que venen aquests aparells tenen uns contenidors per a que el ciutadà hi pugui llençar els vells. Els aparells són recollits per la Mancomunitat i s’envien a gestors de residus especialitzats en reciclar-los en condicions segures per al medi ambient. Més informació

3- Electrodomèstics grans
 En el moment d’adquirir un electrodomèstic nou, podem demanar al comerç la retirada de l’aparell vell. Aquests servei és gratuït si s’emporten el vell en el moment en el que ens lliuren el nou a domicili. Els electrodomèstics són lliurats a la deixalleria i s’envien a gestors de residus especialitzats en reciclar-los en condicions segures per al medi ambient. Més informació

4- Medicaments
Els medicaments sobrants, caducats i envasos buits de medicaments s’han de dipositar en els contenidors que hi ha a les farmàcies. Aquests envasos son recollits per Sigre, que és una associació de fabricants d’aquests productes, amb la finalitat de reciclar-los en condicions segures per al medi ambient. Els medicaments no són un residu qualsevol sinó que donades les seves característiques requereixen una recollida selectiva específica per garantir-ne una adequada gestió. Més info

5- Envasos de productes fitosanitaris
 Els envasos buits que han contingut productes fitosanitaris es poden dur a la Cooperativa del Camp. Aquests envasos son recollits per SigFito, que és una associació dels fabricants d’aquests productes, amb la finalitat de reciclar-los en condicions segures per al medi ambient.

6- Pneumàtics
Si adquirim un pneumàtic per a canviar-lo nosaltres mateixos tenim dret a entregar el pneumàtic usat al comerç on hem comprat el nou. Aquests pneumàtics son recollits per Signus, que és una associació dels fabricants d’aquests productes, amb la finalitat de reciclar-los en condicions segures per al medi ambient.