Salutacio del President

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet és l’organisme encarregat de la gestió de residus municipals de la part nord de la comarca de l’Alt Urgell. Creada el 1982, ha anat desplegant el model de gestió de residus fins a completar-lo al gener del 2001.

Queden lluny els anys en que l’única funció de la Mancomunitat era la recollida de la brossa per enterrar-la a un abocador en condicions sanitàries adequades. Ara es parla de cinc bosses d’escombraries diferents, reciclatge, deixalleries, plantes de compostatge… No era fàcil preveure que la gestió de les deixalles seria tan complexa que caldria dedicar recursos a explicar al ciutadà com s’han de separar.

El repte de futur de la Mancomunitat no és tant la bona gestió dels serveis com l’educació ambiental. Ara que disposem de les infraestructures necessàries per a reciclar el 85% dels residus, cal que tots ens convencem que cal separar per reciclar.

Aquesta pàgina WEB té el doble objectiu d’apropar la Mancomunitat als ciutadans i animar-los a avançar en el reciclatge. Us animo a rellegir-la sovint, doncs contínuament actualitzarem la seva informació.

Ricard Mateu i Vidal
President de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet