COMPOST DE L’URGELLET

El Compost de l’Urgellet® ja és una marca registrada de fertilitzants.

Resolució d’inscripció en el Registre de productes fertilitzants

DOSI RECOMANADA D’APLICACIÓ:

DESTÍQUANTITAT DE COMPOSTOBSERVACIONS
GespaNova plantació 2-3 kg/m2 de gespa. Manteniment: 0,5- 1 kg/m2 de gespaAplicació a la primavera o inicis d’estiu.
Arbres fruitersNova plantació: barreja a parts iguals de terra i compost. Com a fertilitzant: una capa de 2 cm a la base de l’arbre.Remenar, llaurar lleugerament. Aplicar quan s’acabi la recol·lecció de fruita.
HortDe 1-3 kg/m2 depenent de cada tipus d’hortalissa.Aplicar abans de plantar.
Arbres i arbustos2-3 cm de compost a la base de l’arbre i barrejar superficialmentAplicar a la tardor.
Testos i jardins de florsUna capa de 2 cm que ha de barrejar-se amb el terra del jardí. 1-2 kg/m2 barrejat a parts iguals amb el terra del jardí i el compost.Remenar, llaurar lleugerament. Aplicar a la primavera.
TransplantamentsBarrejar una part de compost amb 3 parts de terra (1:3 en volum).Al moment de trasplantar.
Restauració de talussos i obra civilBarrejar una part de compost amb 3 parts de terra (1:3 en volum).Es recomana extreure la capa del sòl fèrtil abans de realitzar l’obra i conservar-la per a la restauració, moment que barrejarem amb compost a la seva nova aportació.
Sòls agrícolesPer a un ús com a adob, cal conèixer les necessitats del cultiu a implantar. Per a un ús com a esmena orgànica, cal conèixer el nivell de matèria orgànica del sòl receptor.Cal conèixer la composició del compost (disposar d’una anàlisi) i fer-ne els càlculs.

Per a càlculs específics preguem que contacteu amb nosaltres.

GRUP 6. ESMENES ORGÀNIQUES

Número 02 Esmena orgànica compost (Clau 6002)

COMPOST CLASSE B

Segons l’annex  I i V del Real Decret 506/2013

N(total)                  Nitrògen total2,0 -3,0  %             s.m.f.
N(org)                    Nitrògen orgánic1,7 -2,6 %              s.m.f.
P2O5                       Òxid de fosfor       1,0 -2,0 %              s.m.f
K2O                         Òxid de potasi1,0 -2,0 %              s.m.f.
Matèria orgànica total>  35 % s.m.s.
Humitat<  40 %
pH7,0 -8,5
Conductivitat elèctrica (dS/m)6,0 -9,0 
Relació C/N          6,7 -13
Carboni orgànic20,3-29 % s.m.f.
Àcids húmics       7 -14 % s.m.f.
Granulometria     90% partícules passen per malla 25 mm

PRIMERES MATÈRIES (percentatge de massa)
70-80 %            Matèria orgànica procedent de la recollida selectiva.
10-20 %           Fracció vegetal.

TRACTAMENT O PROCÉS D’ELABORACIÓ
Aquest fertilitzant s’ha obtingut mitjançant un procés de COMPOSTATGE, consistent en una fermentació aeròbica.

FORMA DE PRESENTACIÓ:
Presentació d’aquest producte en pols i granel.
Densitat:  0,4 -0,65 kg/L

FABRICANT:
MANCOMUNITAT D’ESCOMBRRARIES DE L’URGELLET
Av.  Valira, 3, baixos
25700 LA SEU D’URGELL (LLEIDA)
Tel. 973 355 600   Fax. 973 355 615
Mail: urgellet@meu.cat
El fabricant és productor, envasador i distribuïdor.

INSCRIT EN EL REGISTRE DE PRODUCTES FERTILITZANTS:   F0005033/2031

CODI SANDACH: S25203001

INSTRUCCIONS RELATIVES A L’ÚS, EMMAGATGEMATGE I MANIPULACIÓ DEL PRODUCTE:
1.- Conrear la terra on s’aplicarà el producte.
2.– Incorporar el producte a les dosis recomanables i barrejar-lo amb el terra.
3.– Un cop feta l’aportació és recomanable fer un reg.
Conservar en un lloc sec i cobrir el material per evitar recontaminacions per llavors de males herbes.

FRASES DE SEGURETAT:
S2        Mantenir fora de l’abast dels nens.
S13      Mantenir lluny d’aliments, begudes i pinsos.
LOT: 3/2021