Estadístiques

La implantació del model de recollida selectiva ha permès augmentar d’any en any les quantitats de cada fracció recollides separadament.

La taula i els gràfics següents mostren les dades de reciclatge de l’últim any:

  • Taula recollida selectiva 2019 als municipis de la Mancomunitat
  • Percentatge de recollida selectiva als municipis de l’Alt Urgell


La taula i els gràfics
següents mostren l’evolució de les fraccions reciclades del 1992 al 2019.

  • Taula evolució de la recollida selectiva
  • Gràfic de l’evolució de la recollida selectiva

  • Gràfic evolució de la recollida selectiva per habitant

  • Gràfic evolució del % de recollida selectiva

Altres gràfics d’interès:

  • Composició tipus de la bossa d’escombraries  

Pots trobar més informació a la web de l’Agència de Residus de Catalunya