SI NO

Ampolles de plàstic
Llaunes de beguda i conserva               Brics
Safates de porexpan
Safates d’alumini
Bosses de plàstic
Envasos de iogurt
Esprais buits
Tapes metàl·liques
Paper d’alumini

Guants de goma
Envasos plens
Pots de pintura
Joguines
Bolígrafs i retoladors                 Persianes
Canonades de plàstic
Roba
Pneumàtics
Preservatius

Pots trobar més informarció als següents enllaços:
Ecoembes
Residu on vas?