SI NO
Diaris i revistes
Caixes plegades
Envasos de cartró
Cartró d’ous
Fulls i folis
Llibretes
Sobres de paper
Tovallons de paper

Paper molt brut d’oli

Paper cel·lofana

Paper brut de greix

Brics

Pots trobar més informarció als següents enllaços:
Ecoembes
Residu on vas?