SI NO
Residus d’escombrar
Burilles de tabac
Compreses
Bolquers
Guants de goma
Fregalls i esponges
Excrements d’animals
Bolígrafs i retoladors
Cabells i ungles
Residus tòxics
(olis, piles, medicaments, ..)
Fluorescents
Bombetes baix consum
Mobles
Electrodomèstics
Aparells electrònics
Neumàtics
Paper
Vidre
Envasos
Matèria orgànica

Pots trobar més informarció a: Residu on vas?