Cubell per sota l’aigüera

Preu subvencionat:  30 €

Amb compartiments de 8, 8 i 16l
S’obre la porta i s’estiren els cubells enfora
S’aprofita el moble de l’aigüera, ocupant només una porta.
Cal instal·lació i probablement canvi de sifó (inclòs en el preu).
Mides: 34 x 47 x 36 cm