Recollides als comerços FARMACIES

Els medicaments sobrants, caducats i envasos buits de medicaments s’han de dipositar en els contenidors que hi ha a les farmàcies.

Aquests envasos son recollits per Sigre, que és una associació de fabricants d’aquests productes, amb la finalitat de reciclar-los en condicions segures per al medi ambient i per la salut de les persones.

Els medicaments no són un residu qualsevol sinó que donades les seves característiques requereixen una recollida selectiva específica per garantir-ne una adequada gestió.