Taller Claror


Av. Valira, 9  la Seu d’Urgell
Tel.: 973 35 28 00
administracio@tallerclaror.org
Blog: tallerclaror.wordpress.com

Taller Claror – La Seu d’Urgell


HORARI
Dilluns i dimecres:
de 10h a 12:30h

La Mancomunitat d’Escombraries té un conveni amb el Taller Claror per a l’aprofitament de mobles de segona mà.  La Mancomunitat aporta periòdicament mobles al Taller Claror que encara estan en bon estat. Els nois i les noies del Taller els reparen, netegen i fan petites restauracions. Després aquests mobles es posen a la venta a un preu simbòlic.    Els beneficis d’aquestes vendes són pel Taller Claror.